Now showing items 1-1 of 1

  • Ustálený chod vedení 110 kV 

    Leinweber, Luboš
    Moje práce se zabývá parametry dlouhého vedení velmi vysokého napětí (vvn) 110 kV se zadanými výstupními parametry (jmenovité napětí, cos?, činný výkon a délku vedení) a to jak z teoretické části, tak i z části praktické, ...