Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv železa na nabíjitelnost niklových akumulátorů 

    Mičák, Tomáš
    Tato bakalářská práce se zaobírá problematikou vlivu železa na nabíjení niklových akumulátorů, přesněji na její kladnou elektrodu. Teoretická část popisuje porovnání jednotlivých akumulátorů na našem trhu, důležité vlastnosti ...