Now showing items 1-1 of 1

  • Studium hydroxidů a oxidů kovů ve vodných roztocích 

    Špičák, Petr
    Dizertační práce se zabývá analýzou obou fází hydroxidu nikelnatého i jejich oxidovaných stavů. Řeší problém stability a degradačních mechanismů elektrochemicky aktivnější alfa fáze na běžně používanou beta fázi. Aktivní ...