Now showing items 1-1 of 1

  • Language for High-Level Description of User Interface Requirements 

    Rašovský, Martin
    Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu vysokoúrovňového jazyka pro popis grafického uživatelského rozhraní. Teoretická část rozebírá současné technologie uživatelských rozhraní zejména pro stanovení požadavků na ...