Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh metodiky transformace účetní závěrky podniku v souladu s IFRS 

  Fejfarová, Eliška
  Diplomová práce se zabývá převodem účetní závěrky sestavené podle českých účetních předpisů na účetní závěrku v souladu s IFRS. První část je zaměřena na teoretická východiska týkající se vykazování dle českých účetních ...
 • Posouzení podniku na základě účetní závěrky 

  Kobida, Mário
  Cílem bakalářské práce je posouzení společnosti na základě účetní závěrky. Bakalářská práce je rozdělená na dvě části. První část je zaměřená na výtah legislativních norem a předpisů souvisejících s danou problematikou a ...
 • Posouzení účetní závěrky společnosti s ručením omezeným 

  Teinerová, Ivana
  Bakalářská práce pojednává o posouzení účetní závěrky společnosti s ručením omezeným. Vychází z účetní závěrky firmy M + J – školní jídelna, s.r.o. za rok 2007. První část je zaměřená na výtah legislativních požadavků ...