Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza nákladů na opravy a údržbu domu v Brně 

  Staňková, Pavla
  Cílem této diplomové práce bude vytvoření plánu údržby a oprav objektu na ulici bratří Čapků v Brně. V první části budou popsány jednotlivé pojmy zabývající se životností jednotlivých konstrukčních prvků, údržbou a opravou ...
 • Návrh na zlepšenie starostlivosti o DHM 

  Matejová, Alexandra
  Bakalárska práca sa zaoberá riešením problému hospodárenia s dlhodobým hmotným majetkom spoločnosti Strojstav CM, s. r. o. Pozornosť je venovaná výrobným strojom a zariadeniam. Cieľom práce je spracovať návrhy na riešené ...
 • Návrh na zlepšenie starostlivosti o dlhodobý hmotný majetok v strojárenskej výrobe 

  Matejová, Alexandra
  Daná diplomová práca sa zameriava na problematiku hospodárenia s dlhodobým hmotným majetkom vo firme HP spol. s r.o., ktorá vyrába plastové obaly a rôzne technické diely. Práca vychádza zo súčasného stavu spoločnosti, ...
 • Návrh zefektivnění vybrané technologie údržby 

  Mecera, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zefektivnění technologie údržby pro nákladní vozidla a autobusy společnosti ICOM transport divize Humpolec. Cílem této diplomové práce bylo analyzovat stávající technologii údržby, ...
 • Principy údržby metodou TPM 

  Plančar, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se se systémem údržby, rozdělením a typech údržby ve strojírenských společnostech. Především seznámení s principy údržby metodou TPM.
 • Principy údržby metodou TPM 

  Šulková, Jana
  Cieľom predkladanej bakalárskej práce s názvom „Princípy údržby metódou TPM“ je oboznámenie sa s teóriou údržby a s jej základným rozdelením. Práca sa podrobnejšie sústreďuje na totálnu produktívnu údržbu, jej vznik, ciele ...
 • Realizace modulu údržby pro programovací standard PLC / HMI 

  Tichý, Jan
  Bakalářská práce se zabývá rozborem standardu PLC/HMI firmy SPX s.r.o., do kterého se má navrhnout a implementovat modul údržby. Cílem práce je zhodnotit možnosti návrhu modulu údržby, aby se stotožňoval s požadavky firmy. ...
 • Strojírenská údržba točivých elektrických strojů 

  Smejkal, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou strojírenské údržby točivých elektrických strojů. Nastiňuje základní rozdělení údržby a její vlivy na funkci a hospodárnost vzhledem k druhu údržby. Hlavní důraz je kladen na ...
 • Teorie údržby a spolehlivost 

  Novák, Marek
  Tato práce je zaměřena na teorii údržby a spolehlivost. Otázka údržby a spolehlivosti je velmi důležitá při provozu strojů, zařízení atd. a její řešení může vést ke snížení provozních nákladů. V práci jsou popsány základní ...
 • Teorie údržby a spolehlivost 

  Kopeček, Marián
  Bakalářská práce se zabývá teorií údržby, spolehlivostí a vlivem údržby na ni. Na konci je problematika objasněna na konkrétním technickém systému.
 • Údržba letadel 

  Phung, Nhu Binh
  Tato práce je shrnutím dosavadních znalostí dané problematiky a zhodnocením aktuálního stavu v procesu tvorby plánu údržby malého dopravního letounu i uvést charakteristiku a aplikovatelnost nedestruktivních metod kontroly ...
 • Údržba leteckých turbínových motorů 

  Drápal, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou údržby leteckých turbínových motorů. V první části je čtenář seznámen s historickými souvislostmi, principem funkce a s jednotlivými typy turbínových motorů. Druhá část se ...
 • Údržba malého dopravního letounu s využitím metodiky MSG-3 

  Trefilová, Helena
  Diplomová práce se zabývá problematikou údržby malého dopravního letounu s využitím metodiky MSG-3 a vytvořením jeho údržbového plánu. Zaměřuje se zejména na údržbu systémů a pohonných jednotek. Metodika je aplikována na ...