Now showing items 1-2 of 2

  • Nefinanční příčiny úpadků malých a středních podniků 

    Doležalová, Eva
    Předkládaná disertační práce se zabývá novými nefinančními příčinami úpadků malých a středních podniků. Vznik myšlenky vychází z úvah předních odborníků na České insolvenční právo, kteří se domnívají, že finanční tísni, ...
  • Řízení rizik v podniku 

    Hobza, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik v podniku, konkrétně odpovědnosti managmentu při porušení povinností souvisejících se správou obchodní korporace a porušení povinností v souvislosti s insolvenčním ...