Now showing items 1-20 of 23

 • Analýza nabídky úvěrových služeb ve vybraných finančních institucích v České republice 

  Malá, Martina
  Bakalářská práce se zaměřuje na poskytování účelových spotřebitelských úvěrů (vázaných na koupi zboží či služby) pro fyzické osoby nabízené nebankovními společnostmi. Na základě zjištěných preferencí spotřebitelů a analýzy ...
 • Analýza soudobých možností úvěrování fyzických osob v České republice 

  Kratochvíl, Michal
  Bakalářská práce se zabývá spotřebitelskými úvěry, které v současnosti nabízí komerční banky, družstevní záložny a nebankovní úvěrové instituce. Analyzuje a srovnává tyto produkty prostřednictvím předem stanovených kriterií ...
 • Analýza soudobých možností úvěrování fyzických osob v České republice 

  Kratochvíl, Michal
  Cílem bakalářské práce je analyzovat možnosti, které nabízí fyzickým osobám český trh s úvěrovými produkty a charakterizovat jejich výhody a nevýhody.
 • Financování bydlení pomocí kombinace hypotečního úvěru a investování 

  Richter, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá financováním vlastního bydlení na území České republiky a jsou v ní srovnávány hypoteční úvěry v konkrétních případech. Je v ní vysvětleno, jak je možné za pomoci včasného investování ušetřit ...
 • Komparace podnikatelských úvěrů UniCredit Bank s podnikatelskými úvěry vybraných bank 

  Brázdilová, Monika
  Bakalářská práce je zaměřena na komparaci podnikatelských úvěrů, konkrétně kontokorentních úvěrů, společnosti UniCredit Bank s podnikatelskými úvěry vybraných bank na základě stanovených kritérií. Teoretická část se zabývá ...
 • Konkurenční prostředí v oblasti spotřebitelských úvěrů 

  Peňáz, Jiří
  Diplomová práce se zabývá problematikou úvěrování nepodnikajících fyzických osob v České republice. Zaměřuje se na analýzu spotřebitelských úvěrů nabízených vybranými bankami a nebankovními úvěrovými společnostmi, které ...
 • Možnosti financování bydlení v České republice 

  Poul, Michal
  Diplomová práce „Možnosti financování bydlení v České republice“ je zaměřena na problematiku financování vlastního bydlení obyvatel. Tato práce má za cíl seznámit s problematikou a možnostmi financování bydlení občanů České ...
 • Možnosti úvěrování právnických osob obchodními bankami a družstevními záložnami v soudobých podmínkách ČR 

  Vývoda, Roman
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi úvěrování právnických osob bankovními institucemi a družstevními záložnami. Zaměřuje se přitom na nabídku úvěrových produktů těchto institucí a její následné porovnání. Výsledkem práce ...
 • Návrh podnikatelského záměru 

  Bohatá, Jolana
  Předmětem mé bakalářské práce je sestavit podnikatelský plán na rozvoj podniku v poskytování služeb. Postupně se budu v práci zabývat všemi aspekty, které s rozvojem podniku souvisí. Při zpracování mé bakalářské práce budu ...
 • Návrh způsobu financování vlastního bydlení 

  Plháková, Dana
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi financování vlastního bydlení na území České republiky. Konkrétně je analyzováno využití hypotečního úvěru a stavebního spoření. Oportunitně je v úvahu brána i možnost nájemného bydlení, ...
 • Návrh způsobu financování vlastního bydlení 

  Pecová, Zuzana
  Bakalářská práce pojednává o možnostech financování vlastního bydlení v České republice. Specializuje se na financování developerského projetu pro konkrétní fyzickou osobu podnikatele. Dále se zaměřuje na jednotlivé druhy ...
 • Podnikatelsky zamer rozvoje podniku 

  Camfrla, Vlastimil
  Vypracovaná bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru rozvoje činnosti podniku. Prezentuji v ní projekt rozšiřující obor působnosti zkoumané společnosti o další činnosti. Práce bude sloužit jako podkladová ...
 • Úvěrování fyzických osob bankovními a nebankovními subjekty 

  Peňáz, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá komparací bank, družstevních záložen a nebankovních úvěrových společností. Zaměřuje se na vzájemné porovnání těchto tří skupin z hlediska nabídky úvěrů pro nepodnikající fyzické osoby. Uvedená ...
 • Úvěruschopnost klienta u nebankovního subjektu 

  Kindl, Tomáš
  Tématem bakalářské práce je úvěrování fyzických osob nebankovními subjekty v současné situaci České republiky. Zaměřuje se především na systém posuzování fyzických osob nebankovní společností a stanovení úvěruschopnosti ...
 • Úvěry poskytované malým a středním podnikům 

  Jablonická, Lucie
  Diplomová práce se zabývá problematikou úvěrování malých a středních podniků. V první části práce je uveden segment malých a středních podniků a jeho konkrétní vymezení. Další část se zabývá charakteristikou bankovních ...
 • Vícezdrojové financování realizace investice v obci 

  Drmotová, Štěpánka
  Diplomová práce se zabývá problematikou financování investičních projektů na úrovni obce. V souladu s rozvojovou strategií obce je vybrán konkrétní investiční záměr. Cílem práce je navržení vhodného způsobu financování ...
 • Vliv finanční krize na úvěrování podniků 

  Frech, Petr
  Bakalářská práce se zaobírá soudobou finanční krizí a jejími dopady na podmínky úvěrování podniků. V teoretické části jsou popsány základní pojmy o úvěrech, úrokových sazbách a popis soudobé finanční krize. V praktické ...
 • Volba nejvhodnějšího provozního úvěru pro podnikatelské subjekty 

  Pospíšilová, Marie
  Diplomová práce se zabývá problematikou provozního úvěrování podnikatelů. V práci je provedena analýza soudobých možností provozního úvěrování u subjektivně stanovených bank, a také výběr nejvhodnějšího produktu v konkrétních ...
 • Vybraná investice v obci a možnosti jejího financování 

  Szusciková, Kateřina
  Diplomová práce je zaměřena na oblast financování ve veřejné sféře, a to především na možnosti, kterými lze veřejné investice financovat. Teoretická část práce pojednává o možnostech, které obce mají při financování jejich ...
 • Využití úvěru a leasingu při pořízení majetku 

  Němcová, Radka
  Diplomová práce se zabývá srovnáním dvou forem financování majetku. V teoretické části jsou charakterizovány úvěr, leasing, jejich výhody, nevýhody a představeny vybrané metody srovnání a ukazatele finanční analýzy. V ...