Now showing items 1-20 of 90

 • Polohopisné a výškopisné zaměření krasové lokality u Babic nad Svitavou 

  Kubín, Petr
  Cílem této bakalářské práce bylo polohopisné a výškopisné zaměření krasových jevů tachymetrickou metodou v lokalitě Zadní pole u Babic nad Svitavou a vyhotovení účelové mapy v měřítku 1:500. Výstup měření je připojen do ...
 • Polohopisné a výškopisné zaměření lokality u Vilémovic 

  Praus, Daniel
  Práce pojednává o zaměření a vyhotovení účelové mapy lokality u Vilémovic ve zvoleném měřítku 1:1000. Celá lokalita spadá do CHKO Moravský kras. V mapě je dbáno na vykreslení krasových jevů v oblasti. Jedním z výstupů je ...
 • Porovnání kartografických znaků užívaných v účelových mapách 

  Andělová, Pavla
  Diplomová práce se zabývá porovnáním kartografických znaků užívaných v účelových mapách velkého měřítka. Účelem porovnání je zhodnocení jednotnosti aktuálně používaných kartografických znaků a vytvoření výukové databáze ...
 • Sběr dat pro tvorbu DMT 

  Ondráček, Daniel
  Tato práce se zabývá sběrem dat pro tvorbu digitálního modelu terénu. Zadané území bylo zaměřeno ve spolupráci se studentem Tomášem Kobližkem. Měřickou síť tvořily pomocné měřické body, které byly zaměřeny technologií GNSS. ...
 • Sběr dat pro tvorbu DMT 

  Kobližek, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce byl sběr dat pro tvorbu digitálního modelu terénu v západní části údolí Kombutského potoka mezi obcemi Kotvrdovice a Jedovnice. Byla vybudována síť pomocných měřických bodů, ze kterých bylo ...
 • Tachymetrické zaměření krasové lokality u Babic nad Svitavou 

  Lukeš, Michal
  Tato bakalářská práce je zaměřena na tvorbu polohopisného a výškopisného plánu v Moravském krasu. Konkrétně se jedná o geodetické zaměření terénního reliéfu metodou tachymetrie s důrazem na zaměření krasových jevů v lokalitě. ...
 • Tachymetrické zaměření krasové lokality u Babic nad Svitavou 

  Hájek, Viktor
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením účelové mapy v lokalitě u obce Babice nad Svitavou. Jedná se o zaměření krasových jevů, vstupů do jeskyň a daného okolí. Účelová mapa je vyhotovena v měřítku 1:500, souřadném systému ...
 • Tachymetrické zaměření lokality u Vilémovic 

  Čermáková, Markéta
  Předmětem této bakalářské práce bylo vypracování účelové mapy v měřítku 1:500 dvou lokalit v Moravském krasu u Vilémovic. Hlavním úkolem bylo zaměření zadaného území tak, aby byl vystihnut reliéf terénu, terénní kostra a ...
 • Tachymetrické zaměření lokality v Brně-Medlánkách (SOS vesnička) 

  Soukup, Štěpán
  Cílem této práce je vyhotovení účelové mapy zaměřenou výškopisně a polohopisně tachymetrickou metodou v areálu SOS dětské vesničky v Brně, v katastrálním území Medlánky. Práce mapuje postup tvorby mapy od její přípravné ...
 • Tachymetrické zaměření okolí zámku ve Velkých Losinách 

  Belanis, Pavel
  Cílem bakalářské práce je tvorba účelové mapy okolí zámku ve Velkých Losinách. Lokalita je národní kulturní památkou. První část práce se zabývá teoretickými poznatky potřebnými k pochopení problematiky tvorby účelové mapy. ...
 • Tachymetrické zaměření výukové lokality Schreberovy zahrádky v Brně 

  Tomáš, Jan
  Tématem bakalářské práce je zaměření technické mapy výukového prostoru parku Schreberovy zahrádky v Brně – Černých Polích a navržení prostor pro jednotlivé geodetické úlohy pro praktickou výuku geodézie na stavebních oborech ...
 • Tvorba účelové mapy části údolí potoka Lubě (k. ú. Malhostovice) 

  Veselý, Milan
  Cílem této bakalářské práce bylo vyhotovení účelové mapy v měřítku 1:500. Jako lokalita nám bylo zadáno údolí potoka Lubě. Pro podrobné mapování byla použita metoda tachymetrie. Provedené měření bylo připojeno do závazných ...
 • Tvorba účelové mapy krasového reliéfu - Josefov 

  Staněk, Boleslav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na tvorbu účelové mapy v oblasti krasového reliéfu. Konkrétně se jedná o geodetické zaměření terénního reliéfu v oblasti vývěru Jedovnického potoka. Tato lokalita se nachází zhruba ve ...
 • Tvorba účelové mapy krasového reliéfu - vývěr Jedovnického potoka 

  Netolický, Lukáš
  V této bakalářské práci je pojednáno o problematice tvorby účelové mapy a to konkrétně v krasovém reliéfu bezprostřední blízkosti vývěru Jedovnického potoka. Tato lokalita se nachází ve střední části moravského krasu. Práce ...
 • Tvorba účelové mapy lokality Kraví hora 

  Podolan, Patrik
  Bakalárska práca sa zaoberá získavaním dát z terénu potrebných pre vytvorenie mapy a nakoniec aj vlastnou tvorbou účelovej mapy v mierke 1:500, súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Bpv. Práca je rozdelená na dve ...
 • Tvorba účelové mapy lokality Veveří 

  Raclavský, David
  Výsledkem bakalářské práce je účelová mapa lokality Veveří nacházející se v městské části Brno-střed ve městě Brně, která bude sloužit pro výukové účely fakulty stavební VUT v Brně. Účelová mapa je zaměřena a vyhotovena v ...
 • Tvorba účelové mapy lokality Zelená Hora 

  Zachová, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou účelové mapy lokality Zelená Hora u Žďáru nad Sázavou. Předpokladem je, že bude mapa využita pro zachycení aktuálního stavu tohoto místa. První část práce obsahuje popis lokality, ...
 • Tvorba účelové mapy metodou RTK 

  Kováč, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá tvorbou účelovej mapy metódou RTK, nájdením vhodnej metódy pre meranie neprístupných bodov. Ide o zameranie lokality Brno – Vinohrady, v blízkom okolí Pálavského námestia. Výsledkom je účelová ...
 • Tvorba účelové mapy na lokalitě V zrcadlech - jižní část 

  Chalupková, Klára
  Záměrem bakalářské práce je geodetické zaměření lokality bývalé důlní těžby V zrcadlech a tvorba účelové mapy zájmové oblasti v měřítku 1:500 a to dle ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy. První část ...
 • Tvorba účelové mapy na lokalitě V zrcadlech - severní část 

  Matušková, Klára
  Cílem této bakalářské práce bylo tachymetrické zaměření části oblasti historické důlní těžby v katastrálním území Olomučany. V dané lokalitě byla vybudována měřická síť pomocí technologie GNSS a oboustranně připojeného a ...