Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Špinár, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce bylo vypracování návrhu dílčí části informačního systému pro společnost SPINA Trade, s.r.o. Byly vypracovány návrhy pro efektivnější zpracování přijatých objednávek a reklamací. Součástí práce ...
 • Návrh interních směrnic pro vedení účetnictví ve vybrané obci 

  Tajzler, Jan
  Bakalářská práce se zaobírá interními směrnicemi pro vedení účetnictví ve vybrané obci. V teoretické části se klade důraz na vysvětlení postavení vybrané účetní jednotky v systému veřejné správy, principu účetnictví a ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Malá, Eva
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením informačních systémů vybrané firmy a návrhu jeho změn. Obsahem první části je vysvětlení základních pojmů používaných v této problematice. Dále práce analyzuje současný stav ...
 • Zhodnocení aplikace vybraného účetního softwaru ve firmě 

  Ležáková, Kamila
  Bakalářská práce se ve své teoretické části zaměřuje na účetnictví už od historie a zavedení účetního systému. V práci je uvedena nabídka ekonomických a účetních softwarů na trhu, kritéria pro jejich výběr a srovnání. ...