Now showing items 1-13 of 13

 • Bezpečnostní protokoly v praxi 

  Milfajt, Jiří
  Tato práce mapuje dnes nejvíce používané AAA protokoly. Patří mezi ně především protokoly RADIUS, TACACS+, DIAMETER a KERBEROS. První část se zaměřuje na jejich hlavní znaky. U všech je popsána základní komunikace mezi ...
 • Bilingový systém a monitorování hovorů pro PBX Asterisk 

  Depiak, Petr
  Tato diplomová práce je zaměřena na tvorbu účtovacího systému s možnosti monitorování jednotlivých hovorů pro softwarovou ústřednu Asterisk. Účtování hovorů lze přizpůsobit pomocí skupin jednotlivých pravidel, skládající ...
 • Návrh a realizace VoIP ústředny pro komerční využití 

  František, Jiří
  Práce se zabývá návrhem VOIP ústředny založené na Asterisku s účtovacím systémem A2Billing. Nejdříve je popsán průběh instalace programového vybavení a zprovoznění ústředny pro možnost volání v rámci ústředny i mimo ni. ...
 • Návrh systému evidence a oceňování zásob ve společnosti ABC, s.r.o. 

  Bílková, Jana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zásob ve společnosti ABC, s.r.o. Popisuje způsoby účtování a oceňování zásob. Obsahuje návrh vhodného systému oceňování a účtování o zásobách v dané společnosti.
 • Odložená daň z příjmu v auditu účetní závěrky 

  Přidalová, Veronika
  Tato diplomová práce je zaměřena na rozbor základních východisek problematiky odložené daně a následně výpočet odložené daně v podmínkách reálné výrobní společnosti. Práce je rozdělena na dva na sebe navazující celky, část ...
 • Portál univerzálního protokolu řízení přístupu 

  Čepelák, Tomáš
  Práce se zaměřuje na problematiku řízení přístupu. Představuje univerzální dvoustranný protokol řízení přístupu ACP. Vpráci jsou popsány zprávy tohoto protokolu a jejich sekvence, které AC portály využívají pro komunikaci. ...
 • SDN řízené pomocí identity uživatelů 

  Holkovič, Martin
  Cílem této práce je propojení systému pro správu dynamických identit vyvíjený v rámci projektu Sec6Net s řízením SDN sítě. Pro řízení sítě je použitý kontroler Pyretic, který umožňuje tvorbu aplikací pomocí match-action ...
 • Účtování o zásobách 

  Jochová, Eva
  Cílem této práce bylo navrhnout řešení, které by umožnilo zrychlení účtování materiálu v První brněnské strojírně Velká Bíteš, a. s., přičemž byla navržena dvě možná řešení. Prvním návrhem bylo zavedení samostatného ...
 • Účtování o zásobách zboží 

  Liptáková, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá účtováním o zásobách zboží. Obsahuje základní informace o zásobách a jejich dělení a popisuje účtování konkrétních případů s nimi spojenými. Vysvětluje, a na základě praktického příkladu ...
 • Účtování vybraných problémů na kapitálovém trhu 

  Burianová, Veronika
  Cílem diplomové práce je provést zaúčtování konkrétních účetních operací, vyskytující se na kapitálových trzích. Na zvoleném podniku jsem se snažila názorně na konkrétních účetních případech ukázat zaúčtování zvolených případů.
 • Účtování vybraných problémů na kapitálovém trhu 

  Paseková, Petra
  Smyslem diplomové práce je popsat účetní postupy vybraných problémů na kapitálových trzích. Účetní postupy jsem zpracovala formou praktické ukázky u zvolené společnosti a zvolených vybraných problémů. Cílem je předvést ...
 • Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací 

  Vymazalová, Tereza
  Tato bakalářská práce se zabývá vnitropodnikovými směrnicemi české obchodní korporace. První část obsahuje teoretická východiska pro vnitropodnikové směrnice, pro zaměstnance a pro odměňování zaměstnanců. Ve druhé části ...
 • Vytvoření vnitropodnikové směrnice dlouhodobého majetku 

  Stejskal, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na vnitropodnikové směrnice společnosti BZCompany international s. r. o. První část se věnuje teoretickým východiskům pro vnitropodnikové směrnice, účtování, účetním a daňovým odpisům a ...