Now showing items 1-1 of 1

  • Vývoj kvality koleje 

    Peňázová, Gabriela
    Bakalářská práce se zabývá vývojem kvality koleje v čase. V první části práce je popsán současný systém měření a vyhodnocování kvality koleje. Druhá část práce aplikuje popsaný systém na traťový úsek dvoukolejné celostátní ...