Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv parametrů svařování na úhlové deformace svaru 

    Crla, Tobiáš
    Práce, jejímž úkolem bylo posoudit vliv parametrů svařování na úhlové deformace svaru, je rozdělena do dvou pomyslných částí - na část teoretickou a část experimentální. Teoretická část je věnována řešení příčin vzniku ...