Now showing items 1-2 of 2

  • Zálohování dat a datová úložiště 

    Piteľ, Šimon
    Bakalárska práca sa zameriava na zálohovanie dát a dátové úložiská, ich popisom, priblíženie si pojmu zálohovanie a následným výberom najlepšieho zálohovacieho riešenia pre danú firmu. Riešenia zahŕňajú všetky dostupné ...
  • Zálohování dat a datová úložiště 

    Kubányi, Michal
    Táto práca sa zaoberá zálohovaním , uložením a obnovovaním dát na dátovým úložiskám. V prvej časti sa práca venuje teoretickej pozadie problematiky. Druhá časť tejto práca sa zamiera na analýzu súčasného stavu zálohovania ...