Now showing items 1-2 of 2

  • Celočíselná optimalizace pro řešení dopravních úloh 

    Cabalka, Matouš
    Práce se zabývá optimalizačními modely v dopravních úlohách s důrazem na úlohu obchodního cestujícího. Po stručném úvodu do historie následuje část popisující základy lineárního a celočíselného programování. Následuje ...
  • Genetické algoritmy 

    Miček, David
    Obsahem práce je seznámení se s problematikou genetických algoritmů. V práci je rozebrána teorie složitosti úloh a na ni navazující teoretické základy genetických algoritmů. Následuje podrobné rozebrání tří řešených úloh ...