Now showing items 1-1 of 1

  • Předzpracování obrazu 1D gelové elektroforézy 

    Hlavatý, Matej
    Projekt sa zaoberá automatickým spracovaním výsledkov 1D gélovej elektroforézy. Študuje základné princípy elektroforézy a druhy šumu a chýb ovplyvňujúcich výsledok. Navrhovaný program slúži na automatickú detekciu stĺpcov ...