Now showing items 1-1 of 1

  • Kvalita otopné vody pro zdroje tepla 

    Snášelová, Tereza
    Obsahem diplomové práce je hodnocení kvality otopné vody ve vytápěcích systémech. V experimentální části práce je popis použitých metod a přístrojů a je také zpracována analýza sebraných vzorků. Teoretická část se věnuje ...