Now showing items 1-6 of 6

 • Léčiva ve zdrojích pitné vody a možnosti jejich odstranění 

  Šíblová, Daniela
  Bakalářská práce se zabývá léčivy ve zdrojích pitné vody a jejich následným odstraněním. V první části práce je popsáno, jak se léčiva mohou dostat do povrchových vod, které mohou být zdrojem pro pitnou vodu. Dále jsou ...
 • Mikropolutanty ve zdrojích vod a možnosti jejich odstranění 

  Šíblová, Daniela
  Diplomová práce se zabývá mikropolutanty ve zdrojích pitné vody a jejich následným odstraněním. Jsou zde popsány hlavně pesticidy a léčiva. Čtenář je nejdříve seznámen s nejčastějšími pesticidy vyskytujícími se ve vodě a ...
 • Možnosti odstranění mikropolutantů vodárenskými procesy 

  Zdražilová, Alena
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou odstraňování mikropolutantů vodárenskými procesy. První část práce je zaměřena na charakteristiku jednotlivých mikropolutantů, možnosti jejich odstranění zkoumané v laboratorních ...
 • Odstraňování mikropolutantů při úpravě pitné vody 

  Hambálková, Kateřina
  Průnik léčiv do povrchových a pitných vod je celosvětově nově řešeným problémem. Tato diplomová práce se zabývá odstraněním léčiv z vody pomocí koagulace, při níž jsou porovnávána koagulační činidla chitosan a síran železitý. ...
 • Sledování účinnosti odstraňování léčiva z vody vybranými adsorbenty 

  Moravčíková, Světlana
  Tato diplomová práce se zabývá účinností odstraňování léčiv z pitné vody vybranými adsorpčními materiály. V první části jsou popsány zdroje léčiv v pitné vodě a možné způsoby kontaminace vod léčivy. Následně jsou zde blíže ...
 • Úprava vody s terciálním stupněm 

  Marzinová, Kristýna
  Bakalářská práce se zabývá úpravou pitné vody s terciálním stupněm za pomoci aktivního uhlí. V první části jsou popsány druhy úpravy vody pomocí jednostupňové úpravy bez separačního stupně, následně úprava vody se separačním ...