Now showing items 1-11 of 11

 • Návrh PPO na toku ve správě Povodí Moravy, s.p. 

  Salingerová, Lucie
  Cílem diplomové práce bylo provedení posouzení vodního toku Oslava v katastrálním území města Náměšť nad Oslavou se zaměřením na protipovodňovou ochranu města. Práce se zabývá zhodnocením stávajícího stavu vodního toku ...
 • Návrh protipovodňové ochrany na vybrané části toku 

  Filípková, Monika
  Diplomová práca sa zaoberá hydraulickým posúdením kapacity vodného toku pre povodňové prietoky na rieke Litava v riečnom kilometri 11,505 – 18,315 pomocou programu HEC-RAS 5.0.5, konkrétne 1D-2D numerického modelu. Na ...
 • Návrh stabilizace zahlubujícího se dna řeky Bečvy v oblasti Oseku nad Bečvou. 

  Lokajová, Hana
  Bakalářská práce je věnována řešení zahlubujícího se dna v Oseku nad Bečvou. Jedna část řeší hodnocení historického hlediska zkoumané oblasti. V další části této práce je popsán splaveninový režim. Následující část se ...
 • Návrh úpravy toku Valšské Bystřice v intravilánu obce Bystřice 

  Mašek, Jan
  Bakalářská práce se zabývá posouzením kapacity koryta a úpravou toku v intravilánu obce Valašská Bystřice. K vytvoření modelu zájmového úseku koryta řeky byl použit výpočetní program HEC – RAS. Dále bylo vypracováno ...
 • Návrh úpravy toků s přihlédnutím k protipovodňové ochraně a revitalizaci 

  Pechová, Kamila
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh úpravy toku s přihlédnutím k protipovodňové ochraně a revitalizaci na řece Svitavě v Bílovicích nad Svitavou. Na základě průběhu výšek hladin zjištěných z výpočtového model z programu ...
 • Posouzení stavu malého vodního toku v povodí řeky Moravy 

  Filipi, Josef
  Cílem bakalářské práce je zhodnotit možná řešení zanášení řeky Svratky podle historického vývoje od 70. let minulého století po současnost. Součástí práce je posouzení stavu vodního toku v zájmové lokalitě, posouzení ...
 • Posouzení zanášení koryta toku Český potok v obci Čechy pod Kosířem 

  Blaha, Josef
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zanášení toku Český potok v obci Čechy pod Kosířem. V rámci práce je řešeno posouzení současného stavu úpravy toku provedené v 70. letech minulého století z hlediska kapacity toku ...
 • Studie variant nakládání s dešťovými vodami v obci Vendryně 

  Odstrčílek, Jonáš
  Tato diplomová práce se zabývá nakládáním s dešťovými vodami na území obce Vendryně. Po obsahové stránce se jedná o studii s několika variantami řešení. Jednotlivé varianty jsou přizpůsobeny místním podmínkám a následně ...
 • Úprava toku svyužitím CIVIL 3D a HEC-RAS 

  Filípková, Monika
  Bakalárska práca sa zaoberá zhodnotením súčasného stavu vybraného úseku toku rieky Moravy v okolí mesta Olomouc a následným návrhom úpravy a návrhom protipovodňovej ochrany. V prvom kroku sú vykonané hydraulické overenia ...
 • Úprava vybraného úseku toku 

  Varga, Tomáš
  Bakalárska práca sa zaoberá zhodnotením súčasného stavu vybraného úseku toku a následným návrhom úpravy toku. Práca je koncipovaná na štyrmi rôznymi úrovňami. Prvá z nich sa týka popisu všeobecných charakteristík vybraného ...
 • Využití Civil 3D při úpravách toku 

  Rajnoch, Dalibor
  Bakalářská práce se věnovala posouzení a úpravě toku Moravská Dyje v úseku mezi 263,69 km a 265,13 km. Úprava a posouzení bylo provedeno v programu Autocad CIVIL 3D a výpočtová část práce pomocí programu HEC-RAS. Zhodnotil ...