Now showing items 1-8 of 8

 • Optimalizace vzduchotechniky zimního stadionu 

  Zach, Daniel
  Diplomová práce je rozdělena na tři části: teoretická, výpočtová část a experimentální měření. V teoretické části je podrobně rozebrána problematika vlhkého vzduchu a vzduchotechnika na zimních stadionech. Ve výpočtové ...
 • Vzduchotechnika lékárenských prostor 

  Přikryl, Jan
  Tématem této bakalářské práce je návrh vzduchotechnického zařízení lékárenských prostor v Břeclavi. V rámci této práce je použito nuceného větrání, teplovzdušného větrání a klimatizace. Teoretická část se zabývá možnostmi ...
 • Vzduchotechnika mateřské školy 

  Müller, Jan
  Bakalářská práce je zpracována pro návrh vzduchotechnického zařízení pro objekt mateřské školky v Kuřimi. Do zadaného objektu je navrženo teplovzdušné vytápění, teplovzdušné větrání a přirozené větrání prostor. Teoretická ...
 • Vzduchotechnika multifunkčního sálu 

  Žák, Jiří
  Tato bakalářská práce je zpracována pro návrh vzduchotechnického zařízení pro objekt multi-funkčního sálu v Brně. Do zadaného objektu je navrženo teplovzdušné vytápění a klimatizace. Teoretická část je zaměřena na problematiku ...
 • Vzduchotechnika polyfunkčního objektu 

  Junek, Jan
  Bakalářská práce je zpracována pro návrh vzduchotechnického zařízení pro polyfunkční objektu. Do polyfunkčního objektu je navrženo teplovzdušné vytápění, teplovzdušné větrání a cirkulace vzduchu pro prostory kanceláří, ...
 • Vzduchotechnika restaurace 

  Král, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnických systémů v zadaném objektu restaurace. Cílem práce bylo navrhnout systém klimatizace tak, aby bylo dosaženo optimálních mikroklimatických podmínek ve všech provozně ...
 • Vzduchotechnika sportovního centra 

  Klügl, Martin
  Tato bakalářská práce zpracovává po analýze objektu návrh vzduchotechnických zařízení pro tři vybrané provozy. U těchto zařízení jsou vypočítány tepelné bilance a průtoky vzduchu. Na tyto parametry se dále navrhují distribuční ...
 • Vzduchotechnika zázemí výrobní haly 

  Hajn, Daniel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického zařízení pro administrativní prostory výrobní haly v Humpolci. Výrobna slouží pro práci se dřevem. Administrativa je rozdělena na čtyři samostatné úseky a každý z nich ...