Now showing items 1-1 of 1

  • Zobrazení závodní dráhy s úrovní detailu 

    Mohelník, Petr
    Tato práce se zabývá efektivním zobrazením závodní dráhy pomocí OpenGL. K reprezentaci terénu se používá výšková mapa. Dráha je zobrazena jako polygonální model zřetězený na křivce s využitím techniky level of detail. Je ...