Now showing items 1-2 of 2

  • Autonomní dům aneb život grid-off 

    Chlebný, Radek
    Diplomová práce se zabývá energetickou soběstačností se zaměřením na nezávislost na elektrické rozvodné síti. Základní linii linoucí se projektem tvoří konkrétní návrh autonomního systému zásobování elektrickou energií. ...
  • Energetické řešení off-grid kontejnerové stavby 

    Filka, Tomáš
    Tato práce shrnuje současné možnosti využití obnovitelných zdrojů elektrické energie a doplňkových technologií, které lze použít při navrhování off-grid staveb. Konkrétně se zabývá možností jejich aplikace na stále více ...