Now showing items 1-2 of 2

  • Komunikační systém pro nevidomé - pevná část 

    Botko, Ondřej
    Předložená práce se zabývá problematikou navigace nevidomých občanů v prostorách budov, kde není možná navigace pomocí navigačních systémů typu GPS (Global Positioning Systém). Je navrženo řešení této problematiky pomocí ...
  • Ovládání domácích spotřebičů po silovém rozvodu 

    Letocha, René
    Práce se zabývá možnostmi datové komunikace po silovém vedení a především využití této technologie v domácí automatizaci pro regulaci vytápění a k redukci pohotovostního režimu u vybraných domácích spotřebičů. Celá ...