Now showing items 1-8 of 8

 • Aplikace nových komunikačních technologií do firemní počítačové sítě 

  Šafránek, Filip
  Cílem diplomové práce je řešení zavedení VoIP telefonie (Voice over Internet Protocol) a napojení na záznamový systém a CRM systém za účelem snížení nákladů společnosti INTERNET TRADING s.r.o..
 • Bezdrátovy elektronický měřící a zabezpečovací systém budov 

  Vichta, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací bezdrátového zabezpečovacího systému. Návrh se skládá z prostudování jednotlivých komponentů bezdrátových zabezpečovacích systémů jako jsou detektory, ústředna, GSM ...
 • Metody zajištění IP PBX proti útokům 

  Hynek, Luboš
  Tato diplomová práce se zaměřuje na možnosti ochrany nejpoužívanějších svobodných softwarových ústředen Asterisk, FreeSWITCH a YATE. V praxi bylo ověřeno chování ústředen při útocích a navrhnuta ochrana proti nim na jedné ...
 • Možnosti vazby softswitche Asterisk na pobočkové ústředny 4. generace 

  Halamík, Zdeněk
  Tato diplomová práce pojednává o možnostech vazby softswitche Asterisk na pobočkové ústředny 4. generace. Jedná se o vytvoření sítě nové generace, tzv. NGN, v rámci konvergence stávajících telekomunikačních sítí na počítačové ...
 • Správa a konfigurace VoIP ústředny Asterisk 

  Binder, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá VoIPovu softwarovou ústřednou Asterisk. Jsou zde popsány její možnosti a způsoby její konfigurace. Zvláštní pozornost je věnována porotokolu SIP, který popsán v jedné z kapitol. V rámci diplomové ...
 • Systém pro zabezpečení a střežení objektů a prostor 

  Kuchařík, David
  Tento projekt se zabývá existujícími možnostmi zabezpečení, jak mechanickou tak elektronickou cestou. Jako objekt pro zabezpečení byl vybrán řadový rodinný dům se zahradou. Byly rozpracovány dva návrhy na zabezpečení a ...
 • Technologická etapa spodní stavby bytového domu v Havlíčkově Brodě 

  Götz, Libor
  Obsahem této bakalářské práce je příprava realizace hrubé spodní stavby projektu bytového domu a řadových garáží v Havlíčkově Brodě. Práce obsahuje technickou zprávu se zaměřením na danou technologickou etapu, situaci ...
 • Zabezpečovací zařízení s GSM modulem 

  Křístel, Jan
  Cílem této bakalářské práce je zkonstruování elektronického zabezpečovacího zařízení s GSM modulem. Zabezpečovací zařízení je zaměřeno na ochranu bytových a nebytových prostor. První část práce se zaměřuje na rozbor detektorů ...