Now showing items 1-7 of 7

 • Generátor síťových útoků 

  Buček, Hynek
  Tato práce je zaměřena na studii nejznámějších síťových útoků a to především na ty, které lze teoreticky detekovat bez znalosti obsahu přenášených zpráv. Cílem práce je vytvořit na základě získaných znalostí nástroj, který ...
 • Honey-Pot: Systém pro detekci útoků 

  Michlovský, Zbyněk
  Tento dokument se zabývá problematikou honeypotu a honeynetu. Zaměřuje se na jejich rozdělení a podrobný popis jejich vlastností a schopností. Dále charakterizuje několik volně dostupných řešení. Především představuje ...
 • Kybernetické polygony 

  Židovský, Patrik
  Cieľom tejto bakalárskej práce je oboznámiť sa so softwarovými nástrojmi používanými pre tvorbu cyber rangov. Tieto nástroje slúžia na simuláciu reálnych kybernetických útokov ofenzívneho a defenzívneho charakteru v bezpečnom ...
 • Laboratorní úloha seznamující studenty se systémy prevence průniků 

  Bronda, Samuel
  Táto bakalárska práca je rozdelená na dve časti. Teoretická časť popisuje zabezpečovacie systémy, rôzne druhy útokov a podrobne rozoberá systémy na ochranu počítačovej siete. Praktická časť je zameraná na pracovisko, na ...
 • Moderní služby honeypot/honeynet pro klasické informační sítě 

  Karger, David
  Tato práce se zabývá honeypoty a jejich definicí, rozdělením a možnostmi logování. V praktické části jsou otestovány honeypoty pro služby, na které je nejčastěji útočeno, jejich instalace a jsou provedeny testy pro základní ...
 • Problematika bezdrátových sítí 

  Bárta, Tomáš
  Tato bakalářská práce popisuje návrh modelu bezdrátové sítě na Rašínové vysoké škole s.r.o. Po nastudování teoretických poznatků týkajících se problematiky při implementaci bezdrátové sítě, o které pojednává teoretická ...
 • Systém pro testování odolnosti komunikační jednotky LAN dálkového sběru dat 

  Mlýnek, Petr
  Systémy dálkového sběru dat mají široké uplatnění. Jednou z oblastí je i sběr dat v energetice, kdy se odečítá spotřeba elektrické energie při tzv. průběhovém měření. Výhodou dálkového odečtu odebrané elektrické energie ...