Now showing items 1-4 of 4

 • Dopad finanční krize na úvěrování podniku 

  Šesták, Ján
  Bakalárska práca sa zaoberá finančnou krízou a jej dopadmi na úverovanie podniku z pohľadu úverových podmienok. V teoretickej časti sú popísané základné formy úverových podmienok a stručný popis súčasnej finančnej krízy. ...
 • Financování podnikatelských aktivit 

  Klimkova, Jana
  Predmetom bakalárskej práce „Financování podnikatelských aktivít“ je analýza možností a kritérií výberu najefektívnejšej formy financovania činnosti podniku. V teoretickej časti som sa zamerala na vymedzenie jednotlivých ...
 • Úvěrové a crowdfundingové financování 

  Šipošová, Katarína
  Cieľom mojej bakalárskej práce je na základe analýzy a komparácie úverového a crowdfundingového spôsobu financovania vybrať vhodnú variantu pre konkrétny start-up projekt. Ďalej porovnať ponúkané služby u vybraných ...
 • Úvěrové financování firmy v soudobých podmínkách slovenského finančního trhu 

  Putiška, René
  Bakalárska práca. Jej zámerom je navrhnutie optimálneho podnikateľského úveru pre konkrétny podnikateľský subjekt na Slovensku. Zaoberá sa analyzovaním a porovnávaním rôznych druhov úverov na základe stanovených kritérií. ...