Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh optických přístupových sítí 

  Nguyen, Filip
  Cílem této práce je nastínit problematiku návrhu optické přístupové sítě. V první řásti práce je obecně popsána problematika optickcýh sítí GPON, GEPON. Druhá část práce pojednává o prvcích optické sítě, jako HDPE chráničky, ...
 • Příprava a řízení stavební zakázky investorem 

  Bednář, Jan
  Tato diplomová práce pojednává o přípravě a realizaci stavební zakázky z pohledu investora. V teoretické části jsou uvedeny nástroje projektového řízení, které jsou životně důležité pro dokončení stavebního díla. Jedná se ...
 • Řízení projektu výstavby 

  Kadeřávková, Jitka
  Tato bakalářská práce se zabývá řízením projektu výstavby a je rozdělená do dvou částí – teoretická a praktická. V teoretické části je stručně charakterizované projektové řízení, samotný projekt, fáze projektu a potřebná ...
 • Stanovení vlivu nové výstavby na tržní cenu stavebních pozemků v okolí 

  Daňhel, Petr
  Developerské projekty prováděnými změnami v infrastruktuře výrazně ovlivňují některé z cenotvorných vlastností stavebních pozemků. Jmenovitě se jedná např. o dopravní dostupnost a napojení na inženýrské sítě. Dalším průvodním ...