Now showing items 1-4 of 4

 • Rešerše územně plánovací dokumentace a vyhodnocení vhodnosti umístění horní nádrže přečerpávací elektrárny 

  Lebeda, Dawid
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení vhodnosti umístění horní nádrže přečerpávací vodní elektrárny a vedení trasy tlakových přivaděčů z hlediska zásahu do území. V úvodní teoretické části práce je obecně popsána ...
 • Riziková analýza na vybrané lokalitě toku Dyje 

  Krupinec, Jakub
  Předmětem práce "Riziková analýza na vybraném toku Dyje" je zpracování rizikové analýzy na vybrané lokalitě toku Dyje. Na základě dostupných podkladů v souladu se směrnicí 2007/60/ES, vypracování map nebezpečí, map ohrožení ...
 • Rodinný dům 

  Gregor, Tomáš
  Bakalářská práce je zpracovávána jako dokumentace k provedení stavby rodinného domu v obci Březůvky v lokalitě „Garáže“. Objekt se bude nacházet v zastavěném území. Projekt bude respektovat požadavky územně plánovací ...
 • Vybrané činnosti ve výstavbě 

  Šubrtová, Klára
  Tato diplomová práce se zabývá specifikací Vybraných činností ve výstavbě, kde jsou vysvětleny pojmy, které souvisí s touto základní právní úpravou. Jsou zde uvedeny povinnosti a odpovědnost autorizovaných osob v průběhu ...