Now showing items 1-7 of 7

 • Návrh optimalizace výrobní linky v sériové výrobě 

  Lyčka, Aleš
  Tento diplomový projekt se zabývá výrobní linkou ve vybrané firmě. Nejprve je zpracována teoretická část zabývající se štíhlou výrobou, následně je popsána vybraná firma a samotná výrobní linka. Na výrobní linku je nahlíženo ...
 • Návrh transformátoru s regulací fáze pro laboratorní výuku 

  Korejčík, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou řízení výkonových toků v elektroenergetické soustavě. V práci je uveden přehled zařízení FACTS, jejich základní vlastnosti a také jejich příklady použití. Značná část práce se zabývá ...
 • Příspěvek k problematice redukce průběžných dob ve výrobních systémech 

  Hromková, Ivana
  Předkládaná dizertační práce má za cíl rozpracování metodologií a nových přístupů pro redukci průběžných dob ve výrobních systémech. Práce se tedy detailně zabývá návrhem nových komplexních přístupů pro zkracování průběžných ...
 • Racionalizace výrobní linky 

  Straka, Jiří
  Tato diplomová práce racionalizuje výrobu schodnic nástupních systémů do kolejových vozidel tak, aby se zvýšila kapacita procesu. Toho bylo dosaženo pomocí detailní analýzy výrobního procesu s následným vyhodnocením výsledků, ...
 • Studie návrhu na zlepšení výrobního procesu 

  Szymanik, Filip
  Bakalářská práce se zabývá analýzou výrobního procesu, určení úzkého místa procesu a jeho optimalizace. V práci je popsán a zanalyzován výrobní proces firmy. Na základě této analýzy bude vytvořen návrh na zlepšení.
 • Studie návrhu na zlepšení výrobního procesu 

  Plocek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou výrobního procesu, včetně nalezení úzkého místa ve výrobě. V této práci jsou popsány metody a technologie, které společnost využívá při výrobě. Na základě provedené analýzy, bude ...
 • Transformace simulačního modelu ze SW SimPro do SW Plant Simulation 

  Hloska, Jiří
  Diplomová práce je založena na vytvoření simulačního modelu dopravníkového mostu mezi provozem lakovny a montáže ve firmě Škoda Auto, a.s. v Mladé Boleslavi. Model byl vytvořen v simulačním systému Plant Simulation na ...