Now showing items 1-2 of 2

  • Energetické využití biomasy 

    Holečková, Michaela
    Cílem bakalářské práce je rešerše druhů biomasy, jejich technologie pro energetické zpracování a zmapování velkých energetických celků v České republice. První část práce se zabývá definicí biomasy jejím rozdělením a ...
  • Strategie společnosti ČEZ Logistika 

    Touška, Ivan
    Diplomová práce si klade za cíl vytvořit nový strategický plán společnosti ČEZ Logistika, která je členem Skupiny ČEZ. Na základě analýzy současného stavu jsou speicifikovány nové strategické cíle cesty k jejich dosažení. ...