Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh managementu bezpečnosti informací v malém účetním podniku 

  Krčmář, Josef
  Tato diplomová práce navrhuje implementaci systému řízení bezpečnosti informací do reálného podniku zpracovávajícího účetnictví. V první části jsou popsána teoretická východiska. Na jejímž základě, bude provedena analýza ...
 • Zavádění bezpečnostních opatření dle ISMS do malé společnosti 

  Kohoutek, Josef
  Ve své diplomové práci se zaměřuji na návrh systému řízení informační bezpečnosti pro společnost INNC s.r.o., která se specializuje na návrh a realizaci počítačových sítí. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. V první ...
 • Zavedení ISMS v podniku 

  Pawlik, Jan
  Diplomová práce se věnuje implementaci systému řízení bezpečnosti informací dle normy ČSN ISO/IEC 27 001 v reálném prostředí malé obchodní společnosti. V první části práce jsou přiblížena teoretická východiska z oblasti ...
 • Zavedení managementu informační bezpečnosti v podniku 

  Veselý, Marek
  Diplomová práce se věnuje zavedení managementu informační bezpečnosti v reálném prostředí podniku dle normy ČSN ISO/IEC 27 001. První část pokrývá teoretická východiska z oblasti bezpečnosti informací, druhá část obsahuje ...