Now showing items 1-7 of 7

 • Informační bezpečnost jako jeden z ukazatelů hodnocení výkonnosti v energetické společnosti 

  Kubík, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá hodnocením stavu informační bezpečnosti a jeho využitím jako ukazatele podnikové výkonnosti v energetické společnosti. Kapitola analýza problému a současné situace předkládá poznatky o stavu ...
 • Návrh managementu bezpečnosti informací v malém účetním podniku 

  Krčmář, Josef
  Tato diplomová práce navrhuje implementaci systému řízení bezpečnosti informací do reálného podniku zpracovávajícího účetnictví. V první části jsou popsána teoretická východiska. Na jejímž základě, bude provedena analýza ...
 • Návrh na zavedení nutných oblastí ISMS na základní škole 

  Kryštof, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou informační bezpečnosti na konkrétní základní škole. V první a druhé části práce je snahou autora poskytnout čtenáři základní teoretická východiska o problematice ISMS a získat ...
 • Posouzení stavu implementace ISMS 

  Černoušek, Robin
  Bakalářská práce se zabývá problematikou systému řízení bezpečnosti informací a hodnocením současného stavu pomocí vytvořeného nástroje. Teoretická část obsahuje základní východiska a pojmy celé práce. V kapitole analýzy ...
 • Systémové řešení bezpečnosti informací v organizaci 

  Palička, Jan
  Tato diplomová práce zpracovává problematiku zavedení ISMS ve společnosti Netcope Technologies, a. s., která se věnuje výrobě síťových karet pro vysokorychlostní akceleraci. Práce je rozdělena na dvě logické části. V první ...
 • Zavádění řízení informační bezpečnosti ve zdravotnickém zařízení 

  Procingerová, Lucie
  Předkládaná diplomová práce vychází z poznatků informační bezpečnosti a jejího řízení. Práce je členěna do dvou částí. První část poskytuje teoretická východiska, definice a terminologii v souvislosti s řízením informační ...
 • Zavedení ISMS v podniku 

  Pospíchal, Jindřich
  Diplomová práce je zaměřená na návrh zavedení systému řízení bezpečnosti informací ve firmě. Obsahuje základní teoretické poznatky a pojmy z bezpečnosti informačních systémů a popisuje normy ČSN ISO/IEC řady 27000. Na ...