Now showing items 1-4 of 4

 • Matematický model teplárenské sítě 

  Pařízková, Iva
  Diplomová práce se zabývá tvorbou iteračního simulačního modelu v prostředí Visual Basic of Application (VBA) pro tepelný a hydraulický výpočet tepelných sítí. Uvažované proudící médium je horká voda. Ve vzniklém modelu ...
 • Návrh záložního zdroje pro teplárnu Červený mlýn 

  Nagy, Pavel
  Práce se zabývá návrhem záložního zdroje pro teplárnu Červený mlýn, společnosti Teplárny Brno, a.s. Zdroj by byl využit v případě ztráty napájení z elektrizační soustavy, především v případě takzvaného „blackoutu“. Záložní ...
 • Paroplynový cyklus z hlediska termodynamiky 

  Pransperger, Jan
  Tato práce se věnuje termodynamice paroplynového cyklu a porovnává jej s některými jinými tepelnými oběhy. Zaměřuje se na účinnost cyklu a na její omezení v kontextu druhého termodynamického zákona. Dále krátce shrnuje ...
 • Stezka pro nemotorovou dopravu nad Červeným mlýnem 

  Josiek, David
  Bakalářská práce řeší návrh cyklotrasy v Brně v okolí červeného mlýna. Konkrétně propojení Králova pole s centrem města poblíž parku Lužánky. Řešení zvyšuje bezpečnost nemotorové dopravy díky odklonu cyklistů ze silnice ...