Now showing items 1-1 of 1

  • Provoz a řízení klubu sportovní brokové střelby 

    Herberger, Daniel
    Předmětem této práce je analýza, zhodnocení a následné návrhy na zlepšení provozu sportovně střeleckého klubu SSK Activ Sport. V teoretické části jsou popsána teoretická východiska související s danou problematikou, praktická ...