Now showing items 1-1 of 1

  • Software WEST pro výpočet čistíren odpadních vod 

    Hlavínek, Jakub
    Diplomová práce se v teoretické části věnuje vybraným softwarům pro matematické modelování procesů probíhajících během čištění odpadních vod. Shrnuje a porovnává dostupné softwary na trhu, jejich použití, výhody a nevýhody. ...