Now showing items 1-1 of 1

  • Čtečka RFID čipů s AVR mikrokontrolerem 

    Vaníček, Aleš
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a praktickou realizací jednoduchého modulu čtečky RFID čipů. V první části se práce zaměřuje na teorii RFID systému, kde se snaží nastínit základní principy automatické identifikace ...