Now showing items 1-7 of 7

 • Aplikované využití DSP bloků v Intel FPGA 

  Kondys, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím DSP bloků zejména na FPGA Stratix 10 DX 2800 pro implementaci čítače a~komparátoru. V teoretické části je zběžně popsán protokol Ethernet, vysvětlena souvislost síťových karet s~FPGA ...
 • Generátor tvarovaného průběhu 

  Španihel, Pavol
  Táto práca sa zaoberá návrhom generátora tvarovaného priebehu s použitím integrovaného obvodu MAX 038. Generátor je schopný generovať obdĺžnikový, pílový a sínusový priebeh vo frekvenčnom rozsahu 10 Hz až 4 MHz s možnosťou ...
 • Modul pro přesné měření kmitočtu s hradlovým polem Xilinx 

  Galia, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací měřicího modulu pro měření kmitočtu pomocí hradlového pole. Uvádí přehled měřicích karet několika výrobců. Dále je zde popsána zvolená metoda přímého měření periody, následně i ...
 • Nástroj pro monitorování systémových prostředků OS Windows 

  Synek, Radovan
  Práce pojednává o koncepci monitorování prostředků v operačních systémech Microsoft Windows, poskytovaných nástrojích, používaných metodách a jejich programovacím rozhraní. Dále obsahuje popis návrhu a implementace vytvořeného ...
 • Palubní počítač pro závodní motocykl 

  Dokulil, Marek
  Bakalářská práce je členěna do tří hlavních sekcí. První sekce se zabývá popisem palubních počítačů dostupných na trhu, které je možno použít na závodním motocyklu. Druhá část této práce se zaměřuje na možnosti snímání ...
 • Řízení dodávky vody v rodinném domě 

  Chvátal, Michal
  Cílem diplomové práce je navrhnout a realizovat systém, který bude řídit dodávku vody pro rodinný dům a jeho zahradu. Zároveň umožní uchovávat historii, kterou bude možné sledovat přes webové rozhraní. Webové rozhraní také ...
 • Snížení paměťové náročnosti stavového zpracování síťového provozu 

  Hlaváček, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou paměťové náročnosti u stavového zpracování síťového provozu. Od řešení se očekává prozkoumat nové možnosti úspory paměti při takovém zpracování. V úvodu práce je popsána motivace a ...