Now showing items 1-2 of 2

  • Temporální XML databáze 

    Kunovský, Tomáš
    Primárním cílem práce je implementace temporální XML databáze v jazyce Java. Jsou zde popsány databáze ukládající XML dokumenty a temporální databáze s důrazem na jejich dotazovací jazyky a je zde rozebrána problematika ...
  • TSQL2 interpret nad relační databází 

    Tomek, Jiří
    Tato práce se zabývá návrhem a implementací interpretu jazyka TSQL2 pro překlad do SQL. Stručně seznamuje čtenáře s pojmem temporální databáze a přestavuje jazyk TSQL2. Jsou zde také popsány existující implementace ...