Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Ševčík, Andrej
  Predmetom mojej bakalárskej práce je analýza ekonomických ukazovateľov pomocou štatistických metód vo vybranom podniku. Konkrétne bude obsahovať finančnú analýzu a štatistické metódy, ktoré sú dôležitými nástrojmi pre ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Lališ, Roman
  Seminárna práca sa zameriava na finančné ukazatele a ich analýzu pomocou štatistickej metódy, konkrétne časovej rady, vo vybranom podniku. V teoretickej časti budú popísané jednotlivé ukazatele, s ktorými sa bude ďalej ...
 • Uplatnění matematických a statistických metod v řízení podniku 

  Becher, Matej
  Diplomová práca sa zaoberá vypracovaním finančnej analýzy bankového subjektu pôsobiaceho v Českej republike a analýze časových radov vybraných ukazovateľov. Prvá časť udáva metodiku práce a teoretické východiská k spracovaniu ...