Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod 

  Růžičková, Eva
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou vybraného podnikatelského subjektu s využitím statistických metod v období 2011–2019. V teoretické části práce jsou popsány vybrané finanční ukazatele a metody regresní analýzy ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Florek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením finanční situace podniku s využitím statistických metod k určení budoucího vývoje pro Střední odbornou školu ochrany osob a majetku s.r.o.. Teoretická část popisuje ekonomické ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Hudáková, Markéta
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti Pleas a. s. V první části práce jsou popsány vybrané ekonomické ukazatele, postupy výpočtů a postupy při aplikaci statistických metod. Na základě teoretických podkladů ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Plhal, David
  Bakalářská práce je zaměřena na použití finanční analýzy a také následné využití statistických metod budoucího vývoje ve firmě AGROS Vyškov – Dědice, a.s.. Práce má několik částí, a to oblast teoretickou, kterou tvoří ...
 • Analýza hospodaření obce Kotvrdovice pomocí časových řad 

  Doležel, Karel
  Předmětem této práce je aplikace statistických metod při hodnocení hospodaření obce. V teoretické části bude popsána problematika časových řad a vysvětlení základních pojmů týkajících se obce a jejího hospodaření. V praktické ...
 • Analýza vybrané firmy s využitím časových řad 

  Brádlová, Veronika
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu, která zahrnuje zhodnocení finančního zdraví vybrané firmy pomocí časových řad. Na konci bakalářské práce jsou uvedena doporučení, jak dosáhnout lepších výsledků. Z finanční ...
 • Hodnocení výkonnosti AGROMORAVIA, a.s. pomocí analýzy časových řad 

  Polach, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením výkonnosti AGROMORAVIA, a.s. pomocí klasických, moderních a statistických metod a následnou formulací vlastních návrhů a jejich přínosů na zlepšení výkonnosti podniku. Na základě ...
 • Matematické metody v ekonomii 

  Polach, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na uplatnění statistických metod při řízení skladovacích zásob ve vybrané firmě. Práce je rozdělena do tří částí. První část obsahuje potřebné teoretické znalosti o regresní analýze, ...
 • Matematické metody v ekonomii 

  Polach, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na uplatnění statistických metod při řízení skladovacích zásob ve vybrané firmě. Práce je rozdělena do tří částí. První část obsahuje potřebné teoretické znalosti o regresní analýze, ...