Now showing items 1-1 of 1

  • Automatizace měření hluků se zvukoměrem XL2 

    Švihálek, Filip
    Tato bakalářská práce se zabývá měřením hluku, charakterizuje používané veličiny a nejistoty způsobené měřením těchto veličin. Cílem je vytvoření aplikace, která zautomatizuje měření hlukoměrem XL2. Automatizace bude ...