Now showing items 1-8 of 8

 • Charakterizace koloidních částic pomocí deprotonace v excitovaném stavu za použití pokročilých fluorescenčních technik 

  Kotouček, Jan
  V této diplomové práci byly studovány deprotonační charakteristiky fluorescenčních sond -naftolu a 8-hydroxypyren-1,3,6-trisulfonové kyseliny (HPTS), pomocí měření ustálené a časově rozlišené fluorescence. Byly měřeny dva ...
 • Časově rozlišená fluorescence systémů polymer-tenzid 

  Mondek, Jakub
  V diplomové práci byla studována časově-rozlišená fluorescence v systému polymer tenzid. Nejdříve byla studována agregační čísla vybraného kationtového (cetyltrimethylamonium bromid), aniontového (dodecylsíran sodný) a ...
 • Deprotonace v excitovaném stavu jako metodika charakterizace koloidních systémů 

  Richterová, Veronika
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium přenosu protonu v excitovaném stavu v micelárních systémech. Nejprve byla stanovena kritická micelární koncentrace použitých tenzidů CTAB, SDS a Tritonu X-100. Dále byla měřena ...
 • Fluorescence ve výzkumu hydrofilních polymerů 

  Kotouček, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím fluorescence ve studiu hydrofilních polymerů, konkrétně pak studiem polymeru polyvinylpyrrolidonu, karboxymethylcelulózy, hovězího sérového albuminu a hyaluronanu. Nejprve byla ...
 • Nativní hyaluronan jako nosič hydrofobních molekul 

  Michalicová, Petra
  Hyaluronan je látka, kterou lze označit jako esenciální pro obratlovce. Je součástí extracelulárních matrix ve většině tkání a v některých tkáních tvoří hlavní komponentu. Kromě mechanických funkcí je také důležitá pro ...
 • pH citlivé fluorescenční sondy 

  Marková, Kateřina
  Cílem této práce bylo navrhnout vhodnou metodu pro měření pH bakteriálního cytosolu v bakteriích kmene Cupriavidus necator. Pro získání skenu bakterií byla zvolena fluorescenční mikroskopie a časově rozlišené fluorescence ...
 • Pokročilé materiály pro organickou fotoniku 

  Ouzzane, Imad
  V oblasti nových nízkomolekulárních organických materiálů patří deriváty difenyldiketopyrrolopyrrolu (DPP), používané dříve jako barviva a pigmenty, k objektům vysokého zájmu pro jejich potencionální aplikace v moderních ...
 • Využití vybraných fluorescenčních technik k charakterizaci mikrobiálních buněk 

  Vaněk, Martin
  Karotenoidy patří mezi nejrozšířenější přírodní pigmenty s mnohostranným potenciálem využití. Dlouho upřednostňovaná (levnější) metoda syntetické přípravy v posledních letech dostává stále vážnější konkurenci v podobě ...