Now showing items 1-20 of 21

 • Business centrum 

  Dušek, Ivo
  Práce se zabývá návrhem nosné ocelové prutové konstrukce vícepodlažní administrativní budovy. Jde o šestnáctipatrovou budovu s ocelovou konstrukcí v rotačně symetrickém půdoryse. O maximálních rozměrech 100x100m. Statický ...
 • Jezdecká hala v Českém Těšíně 

  Junková, Karolina
  Předmětem mé diplomové práce je návrh dřevěné a ocelové varianty jezdecké haly. Pro statické posouzení byla vybrána varianta dřevěná. Hala je jednolodní objekt na půdorysných rozměrech 35,0 m x 75,0m s výškou 11,70 m. Nosná ...
 • Jízdárna 

  Poláček, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce jízdárny. Jízdní plocha má rozměry 25 x 60 m. Rozpětí příčné vazby je 36 m. Příčné vazby jsou od sebe vzdáleny 9 m. Hala je vysoká 10,5 m. Konstrukce je navržena ...
 • Letištní terminál 

  Mika, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením nosné ocelové konstrukce letištního terminálu v Praze Ruzyni. Návrh je zpracovaný ve dvou variantách. Terminál má obdélníkový půdorys o rozměrech 79,3 x 98,65 m. Výška ...
 • Nádražní hala 

  Hodonský, Petr
  Náplní diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce nádražní haly. Jedná se o dvoulodní objekt o délce 198m. Větší loď má rozpětí 40m a výšku 14m. Menší loď je vysoká 11m a její rozpětí je 25m. Celková šířka ...
 • Návrh dřevěné konstrukce zastřešení nádraží v Brně 

  Sikorová, Radka
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nosné konstrukce zastřešení nádraží v Brně. Příčnou vazbou je trojkloubový příhradový oblouk z lepeného lamelového dřeva o rozpětí L=70,0m a výšce h=11,7m. Oblouky jsou kloubově ...
 • Nosná konstrukce zastřešení fotbalové tribuny 

  Kloss, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je navrhnout a posoudit střešní konstrukci fotbalové tribuny s půdorysnými rozměry 30 x 105 m a výškou 20,5 m. Klimatické zatížení je stanoveno pro předpokládanou lokalitu umístění stavby – Ostrava. ...
 • Nosná ocelová konstrukce sportovní haly 

  Hrtoň, Vít
  Úkolem této práce je vytvořit návrh nosné ocelové sportovní haly o půdorysných rozměrech 30x63 m ve městě Vyškov. Hala bude využívána k běžným halovým sportům, z čehož plynou minimální požadavky na rozměry konstrukce. ...
 • Ocelová konstrukce sportovní haly 

  Kreisel, Martin
  Ocelová konstrukce sportovní haly v lokalitě města Olomouc. Konkrétní konstrukce vybrána ze tří variant. Půdorysné rozměry 45 x 60 m. Výška 12,5 m. Konstrukce je tvořena z válcovaných profilů a trubek. Příčná vazba je ...
 • Ocelová konstrukce tribuny 

  Laža, Matěj
  Cílem práce je navrhnout a posoudit ocelovou konstrukci zastřešení stávající betonové tribuny v Brně za Lužánkami. Půdorysný rozměr konstrukce je 100x25 m. Hlavní vazbu tvoří 21 vazníků s rámovým spojem v osové vzdálenosti ...
 • Ocelová konstrukce vojenského muzea 

  Šašinka, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením ocelové konstrukce zastřešení vojenského muzea v Králíkách. Rozpětí nosné konstrukce haly je 40,00 m. Celkové půdorysné rozměry jsou 55,93 x 72,04 m s výškou budovy 11,43 m, ...
 • Ocelová konstrukce výstavního pavilonu 

  Wawreczka, Karel
  Předmětem práce bylo navrhnout zastřešení výstavního pavilonu o minimálních půdorysných rozměrech 45 x 50 m a minimální výšce 12 m. Navržené půdorysné rozměry konstrukce jsou 52,14 m x 70,00 m a výška nejvyššího bodu 18,68 ...
 • Ocelová konstrukce zastřešení tenisové haly 

  Šašinka, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením ocelové konstrukce zastřešení sportovní haly. Rozpětí nosné konstrukce haly je 20,00 m, délka 39,80 m, výška 11,99 m. Hlavní konstrukční materiál je ocel S235. Byly zpracovány ...
 • Odstředivá brzda motoru pro pneumatikový válec 

  Vít, Jakub
  Cílem mé diplomové práce je návrh odstředivé brzdy pro zabránění přetočení spalovacího motoru u pneumatikového válce. V první části své diplomové práce se zabývám stávajícími a obdobnými systémy bránícími přetočení motorů. ...
 • Podrobná analýza složitých konstrukčních detailů 

  Hokeš, Filip
  Hlavním cílem práce je nalezení a popsání závislosti mezi únosností čepového spoje a velikostí vrtání otvoru pro čep. Stanovení této závislosti je provedeno podle normy ČSN EN 1993-1-8, teoretického řešení a nakonec pomocí ...
 • Terminál mezinárodního letiště Brno 

  Jančar, Ondřej
  Předmětem diplomové práce je vypracovat statický a konstrukční návrh nosné ocelové haly odletového terminálu mezinárodního letiště Brno. Návrh je zpracován ve dvou variantách. Výška budovy v nejvyšším bodě je cca 15 m. ...
 • Zastřešení nástupišť autobusového nádraží ve Vyškově 

  Kalivoda, Tomáš
  Předmětem bakalářské práce je návrh a statické posouzení konstrukce nového zastřešení nástupišť autobusového nádraží ve Vyškově. Návrh je rozdělen na dvě oddělené konstrukce, přičemž půdorysné rozměry jsou pro konstrukci ...
 • Zastřešení sportovního objektu 

  Ondruš, Petr
  Obsahem bakalářské práce je návrh a posouzení nosné ocelové obloukové konstrukce sportovního objektu o půdorysných rozměrech 40,0 x 60,0 m. Objekt je situován v lokalitě Olomouc. Konstrukční systém tvoří příčné vazby – ...
 • Zastřešení tribuny sportovního stadionu 

  Hrtoň, Vít
  Úkolem této práce je vytvořit návrh zastřešení tribuny nosnou ocelovou konstrukcí o půdorysných rozměrech 15x116 m ve městě Frýdek-Místek. Zastřešení musí splňovat všechny požadované rozměry tribuny, tak aby nebyl narušen ...
 • Zastřešení víceúčelové haly v Lipníku 

  Gelová, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nosné konstrukce zastřešení víceúčelové haly v Lipníku v různých materiálových variantách – dřevo, ocel. Příčnou vazbou jsou dvoukloubové / trojkloubové , příhradové / plnostěnné ...