Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh metodiky transformace účetní závěrky podniku v souladu s IFRS 

    Fejfarová, Eliška
    Diplomová práce se zabývá převodem účetní závěrky sestavené podle českých účetních předpisů na účetní závěrku v souladu s IFRS. První část je zaměřena na teoretická východiska týkající se vykazování dle českých účetních ...
  • Tvorba vnitropodnikových směrnic ve vybrané firmě 

    Trkalová, Žaneta
    Tato diplomová práce se zaměřuje na oblast evidence a účtování dlouhodobého hmotného majetku dle české účetní legislativy a dle amerického účetnictví US GAAP. Cílem diplomové práce je zanalyzovat současnou situaci evidence ...