Now showing items 1-12 of 12

 • Bezkontaktní měření teplot 

  Kužel, Kristián
  Tato práce shrnuje dosavadní poznatky o bezkontaktním měření teplot v průmyslových aplikacích, věnuje se jednotlivým druhům měřicích přístrojů a obsahuje přehled trhu. Zaměřuje se především na stacionární přístroje používané ...
 • Člověk jako faktor kvality vzduchu 

  Kops, Tomáš
  Cílem diplomové práce je zjistit pomocí měření produkci oxidu uhličitého, kterou člověk vyprodukuje při různých typech fyzické aktivity. S využitím daného modelu je cílem simulovat reálnou produkci oxidu uhličitého pro ...
 • Deskripce rotačních náhonových soustav obráběcích strojů 

  Zvada, Pavel
  Tato bakalárská práce pojednává o konstrukčním řešením rotačních náhonových soustav a jejich vhodnost u obrábecích stroju. Práce je rozdelena do čtyř základních částí podle aplikace rotačních náhonových soustav.
 • Komplexní zabezpečení objektů 

  Michálek, Libor
  V diplomové práci se zabývám principy a metodami způsobů zabezpečení, analýzou dostupných typů zabezpečovacích systémů (EPS, EZS a CCTV) a jejich možného využití při návrhu zabezpečení objektů. V této práci rovněž popisuji ...
 • Návrh dálkového ovládání mobilního robotu pomocí Microsoft Kinect. 

  Barcaj, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá využitím čidla Microsoft Kinect pro dálkové ovládání mobilního robotu. Cílem práce byl návrh způsobu ovládání autonomního mobilního robotu pomocí předem definovaných gest, tyto gesta následně ...
 • Návrh zabezpečovacího systému areálu společnosti 

  Černý, Jan
  Obsahem této diplomové práce je návrh zabezpečovacího systému areálu, a to konkrétně systému PZTS a systému CCTV. Práce je rozdělena na tři části a to na analýzu současného stavu, teoretickou část a praktickou část. První ...
 • Řízení dopravníkového systému pro zkušebnu 

  Lorenc, Michal
  Práce se zabývá programováním dopravníkového systému, ovládaného pomocí PLC. První částí je rozbor řízené technologie a popis požadované funkce. Následuje seznámení s programovacím prostředím, PLC, čidly, akčními členy a ...
 • Řízení dopravníkového systému pro zkušebnu 

  Lorenc, Michal
  Práce se zabývá programováním dopravníkového systému, ovládaného pomocí PLC. První částí je rozbor řízené technologie a popis požadované funkce. Následuje seznámení s programovacím prostředím, PLC, čidly, akčními členy a ...
 • Řízení pohonů pomocí PLC s využitím sběrnice CAN 

  Polach, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem a aplikací řídícího algoritmu všesměrového autonomního robotu. Robot je řízen pomocí PLC řady X20 společnosti Bernecker&Rainer. Pohon je realizován třemi integrovanými regulačními pohony ...
 • Snímače pro měření teplot 

  Mudrák, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou v oblasti dotykových teplotních čidel. Začátek práce je věnován definicím základních pojmů, které úzce souvisí s daným tématem. Následuje rozdělení, popis principů a provedení ...
 • Systém pro zabezpečení a střežení objektů a prostor 

  Kuchařík, David
  Tento projekt se zabývá existujícími možnostmi zabezpečení, jak mechanickou tak elektronickou cestou. Jako objekt pro zabezpečení byl vybrán řadový rodinný dům se zahradou. Byly rozpracovány dva návrhy na zabezpečení a ...
 • Zařízení pro lineární odměřování polohy 

  Šipula, Martin
  Předmětem práce je úvod do problematiky lineárního odměřování polohy. Jsou popsány základní principy indukčnostních, kapacitních, magnetických a optických snímačů polohy. Práce se dále věnuje technologii výroby snímačů a ...