Now showing items 1-2 of 2

  • Automatizované pracoviště pro měření vzduchotechnických veličin 

    Smělý, Jakub
    Tato práce se zabývá návrhem pracoviště pro měření vzduchotechnických veličin. V první části práce je popsáno proudění vzduchu, vznik tlaku v potrubí a jeho úbytky vlivem ztrát. Také se zde nachází popis ventilátorů a ...
  • Digitální záznamník informací získaných z GPS 

    Janda, Josef
    Projekt se zabývá návrhem záznamníku dat z GPS a čidel (akcelerometr, gyroskop a čidlo atmosférického tlaku). Získaná data budou zaznamenávána na kartu SD. Primární využití záznamníku je v dálkově řízeném modelu letadla.