Now showing items 1-12 of 12

 • Analyzátor protokolu čipových karet 

  Dzurňák, Tomáš
  Cílem projektu je vytvoření monitoru komunikace po mezi čtečkou a čipovou kartou s možností diagnostiky a kontroly dodržovaní standardů. V práci se nachází popis standardů, s kterými je potřebné být obeznámen a podrobný ...
 • Aplikace pro programovatelné čipové karty 

  Broda, Jan
  Tato bakalářská práce se v teoretické části zabývá problematikou bezpečné atributové autentizace, která klade vysoký důraz na ochranu soukromí a digitální identity. Dále je v teoretické části pojednáváno o čipových kartách ...
 • Bezpečnostní rizika autentizačních metod 

  Dzurenda, Petr
  Diplomová práce se zabývá bezpečnostními riziky současných autentizačních metod. Jsou zde popsány metody založené na znalostech uživatele, vlastnictví autentizačního předmětu a biometrické metody ověření. Praktická část ...
 • Elektronický geocaching 

  Pavel, Lukáš
  Cílem práce je navrhnout a realizovat koncept elektronického geocachingu s pomocí bezkontaktní karty a telefonu s rozhraním NFC (Near Field Communication). Realizace se skládá z aplikace na bezkontaktní kartě, Android ...
 • Kryptoanalýza moderních kryptografických modulů 

  Fördős, András
  Práce se zaměřuje na proudovou analýzu moderních kryptografických modulů. V první části práce je krátký úvod do problematiky proudového postranního kanálu a do základních metod analýz. V textu je popsaný postup porovnání ...
 • Kryptoanalýza postranními kanály 

  Novosadová, Tatiana
  Táto práca sa zaoberá problematikou postranných kanálov, eliptickými krivkami a ich implementáciou v algoritmoch. Teoretická časť je zameraná na bližšie popísanie základných pojmov a rôznych možností útokov postrannými ...
 • Mikroskopická analýza čipových karet 

  Michálek, Martin
  Bakalářská práce je zaměřená na popis ochraných prvků čipových karet. Obeznamuje s technologií karet a složením samotného čipu. Nalézt je zde možné také přehledný výčet konkrétních bezpečnostních prvků. V rámci práce byla ...
 • Post-kvantová kryptografie na omezených zařízeních 

  Matula, Lukáš
  V posledních letech dochází k velkému technologickému vývoji, který mimo jiné přináší návrhy a realizace kvantových počítačů. V případě využití kvantových počítačů je dle Shorova algoritmu velmi pravděpodobné, že matematické ...
 • Provedení relay útoku na karty Mifare 

  Činčala, Martin
  Tato práce se zabývá převedením relay útoku na čipové karty MIFARE s použitím standardních čteček. Tyto čtečky nejsou na podobné útoky určené a proto nebylo možné implementovat útok, který by byl úspěšný proti všem typům ...
 • Systémy platebních karet 

  Flégl, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou systémů platebních karet. Naším cílem je popsat dnes využívanou infrastrukturu platebních karet, bankomatů a platebních terminálů se zaměřením na standard EMV. V teoretické části práce ...
 • Útoky postranními kanály na čipové karty 

  Matějka, Jiří
  Práce se zabývá problematikou postranních kanálů čipových karet. Postranní kanály jsou novým směrem kryptoanalýzy. Na rozdíl od klasické kryptoanalýzy, která hledá nedostatky v matematické struktuře algoritmů, využívá ...
 • Webová aplikace využívající vícefaktorovou autentizaci 

  Humpolík, Jan
  V práci je popsáno a implementováno 5 autentizačních metod (některé s vlastním návrhem) vícefaktorové autentizace v prostředí webových aplikací. Z výsledků práce lze využít jak webovou aplikaci, tak jednotlivé autentizační ...