Now showing items 1-5 of 5

 • Bezpečnost elektronických dokladů 

  Šánek, Jaromír
  Tato práce se věnuje bezpečnosti elektronických dokladů a platformě čipových karet Multos. V první části jsou obecně popsány symetrické a asymetrické kryptografické algoritmy, které se v oblasti eID používají. Druhá část ...
 • Elektronický geocaching 

  Průcha, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na elektronizaci celosvětově známé hry geocaching. Obsahuje úvod do klasického geocachingu, analýzu současného stavu a návrh elektronické podoby. Elektronizace je navrţena na základě čipové karty ...
 • Kryptografie na výkonově omezených zařízeních 

  Hlinka, Jan
  Tato práce popisuje implementaci strany ověřovatele, revokační autority a vydavatele pro atributovou autentizaci pomocí čipové karty a terminálu v podobě výkonově omezeného zařízení. Vybrané schéma, RKVAC, slouží k realizaci ...
 • Návrh bezpečnostní infrastruktury elektronického archivu 

  Doležel, Radek
  Diplomová práce se zabývá návrhem bezpečnostní infrastruktury elektronického archivu. V teoretické části jsou rozebírány různé technické prostředky využívající zabezpečené počítačové služby a protokoly a také metody využívané ...
 • Silná kryptografie na čipových kartách 

  Konečný, Jakub
  Práce je zaměřena na kryptografii na čipových kartách. Popisuje čipové karty, jak z hardwarového, tak softwarového hlediska. Srovnává známé operační systémy používané na čipových kartách. Vybrané systémy podrobněji zkoumá. ...