Now showing items 1-6 of 6

 • Ekotoxikologické hodnocení kalů z čistíren odpadních vod 

  Hellingerová, Lucie
  Pomocí dostupných testů ekotoxicity bude provedeno hodnocení kalů z odlišných čistíren odpadních vod. Hodnocení bude provedeno v souladu s platnou legislativou. Na základě těchto hodnot budou kaly zařazeny do tříd ...
 • Experimentální sušárna čistírenských kalů 

  Širůček, Vojtěch
  Tato diplomová práce se věnuje tématu solárního sušení čistírenských kalů. První část práce je zaměřena na ucelený přehled kalového hospodářství, kde samotný čistírenský kal vzniká jako nevyhnutelný odpad čistíren odpadních ...
 • Hodnocení kalů a sedimentů pomocí testů ekotoxicity 

  Ondrová, Jana
  Sedimenty a čistírenské kaly jsou jednou ze součástí životního prostředí. Kaly vznikají v čistírnách odpadních vod jako pevný zbytek po vyčištění vody, jsou tudíž antropogenního původu. Ačkoli sedimenty vznikají přirozenými ...
 • Možnosti separace sloučenin fosforu z čistírenských kalů 

  Iliushchenko, Valeriia
  Bakalářská práce se vztahuje k problematice neobnovitelného přírodního zdroje – fosforu. Fosfor nachází své uplatnění zejména v podobě solí svých kyselin. Využití sloučenin fosforu je velice pestré od pojiv pro žáromateriály ...
 • Průmyslové kaly jako alternativní paliva v cementárnách 

  Raška, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím průmyslových kalů jakožto příměsi do alternativních paliv v cementářském průmyslu. První část je zaměřená na tuhá alternativní paliva, především čistírenské kaly, jejich zpracování ...
 • Získávání surovin z odpadních vod a čistírenských kalů 

  Boubínová, Marie
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku získávání surovin z odpadních vod a čistírenských kalů s důrazem na fosfor. První část práce je věnována problematice spojené se zdroji fosforu, jeho využitím a legislativní ...