Now showing items 1-5 of 5

 • Distribuce léčiv v čistírnách odpadních vod 

  Šilhánková, Lenka
  Předložená bakalářská práce se zabývá aktuálním tématem – distribucí léčiv v odpadních vodách, u nichž byla prokázána toxicita na necílové organismy. Konkrétně řeší výskyt farmak ze skupiny beta-blokátorů, která se hojně ...
 • Ekotoxikologické posouzení bodových zdrojů znečištění v ekosystému 

  Doležalová, Šárka
  Předmětem dizertační práce je posouzení ekotoxikologického účinku významných bodových zdrojů znečištění, mezi které patří například rozsáhlé přírodní požáry, požáry průmyslových areálů a průmyslové a komunální čistírny ...
 • Svařování korozivzdorných ocelí v čistírnách odpadních vod 

  Zána, Jiří
  Práce se zabývá svařováním korozivzdorných ocelí v čistírnách odpadních vod a předkládá návrh dvou nejvhodnějších materiálů, které eliminují základní nevýhody pro ocel v těchto prostředích. V rámci experimentu jsou pro ...
 • Systémy shrabování dna čistírenských nádrží 

  Bartoš, Pavel
  Bakalářská práce obsahuje přehled různých způsobů čištění odpadních vod, druhy čistíren a jejich jednotlivé komponenty. Především poukazuje na druhy shrabování dna čistírenských nádrží. Popisuje jednotlivá provedení ...
 • Systémy stírání hladiny čistírenských nádrží 

  Rusník, Tomáš
  V této bakalářské práci je mým úkolem zpracovat rešeršní rozbor stírání hladiny dosazovacích nádrží v čistírenských provozech. Dosazovací nádrž na čistírně odpadních vod je součástí tzv. biologické linky a slouží k oddělení ...